Πρότυπα Παραστατικά-Λογιστικά Σχέδια MyData

13/1/2021
07:08
833
Οδηγίες Αντιγραφής Λογιστικών Παραμέτρων από Πρότυπες Demo MyData Εταιρείες
Σχετικά

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Οδηγίες Ελέγχου Κωδ. 312 για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Μεταφορά Πιστωτικού ή Χρεωστικού Υπολοίπου

Οδηγίες Ορθής Μεταφοράς Πιστωτικού ή Χρεωστικού Υπολοίπου έως 30€ Προηγούμενης Χρήσης

Άρθρο 39Α του Κώδικα Φ.Π.Α.

Οδηγίες Χειρισμού του Άρθρου 39Α του Κώδικα Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1150/2017

Webinar MyData Στην Πράξη 13-11-2020

Πρακτική Εφαρμογή Λογιστικού Προγράμματος με τη Σύνδεση στα Ηλεκτρονικά Βιβλία 13-11-2020

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές (Φ4-Φ5-Intrastat)

Οδηγίες Ορθής Παραμετροποίησης Λογαριασμών για Αυτόματο Υπολογισμό Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων-Intrastat

Webinar MyData Παραστατικά-Λογιστικά Σχέδια 13-01-2021

Πρότυπα Παραστατικά και Νέα Λογιστικά Σχέδια Προσαρμοσμένα στο MyData 13-01-2021

Webinar Λογιστική Διαχείριση MyData στην Πράξη 10-02-2021

Webinar Λογιστική Διαχείριση MyData στην Πράξη Μέσω του Προγράμματος Calculus 10-02-2021

Επιλεκτική Αντιγραφή Λογαριασμών

Οδηγίες Επιλεκτικής Αντιγραφής Λογαριασμών

MyData Έκδοση Κωδικών Rest Api

Οδηγίες έκδοσης κωδικών mydata rest api και καταχώρηση αυτών στα προγράμματα PBS, CALCULUS, PROSVASIS GO

Prosvasis Go-MyData Διαβίβαση Παραστατικών

Οδηγίες Διαβίβασης Παραστατικών στο MyData μέσω του Prosvasis Go

Πρακτική Εκπαίδευση στο MyData μέσω του Προγράμματος Calculus 23-02-2022

Πρακτική Εκπαίδευση στο MyData μέσω του Προγράμματος Calculus 23-02-2022

Webinar MyData 19-05-2022 - Παραστατικά 2021 που Πρέπει να Διαβιβαστούν έως 27-05-2022

Webinar MyData 19-05-2022 - Πρακτικά Παραδείγματα για τα Παραστατικά του έτους 2021 που πρέπει να Διαβιβαστούν στο MyData έως 27-05-2022 και ενημέρωση αυτών στο έντυπο Ε3. 1. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης του ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ από τις επιστρεπτέες προκαταβολές 2. Αποτύπωση του ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ από τις επιστρεπτέες προκαταβολές στο έντυπο Ε3 3. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης για τα ποσά που εισπράχθηκαν από τις περιπτώσεις COVID 4. Αποτύπωση των ποσών που εισπράχθηκαν από τις περιπτώσεις COVID στο έντυπο Ε3 5. Ποια παραστατικά πρέπει να υποβληθούν στο mydata μέχρι 27-05-2022 6. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης παραστατικών εσόδων 7. Τρόπος διαβίβασης στο mydata των παραστατικών εσόδων 8. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης αυτοτιμολογήσεων 9. Τρόπος διαβίβασης και αντιστοίχισης στο mydata των παραστατικών αυτοτιμολογήσεων 10. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης παραστατικών Εκκαθαρίσεων Αγροτών 11. Τρόπος διαβίβασης και αντιστοίχισης στο mydata των παραστατικών Εκκαθαρίσεων Αγροτών