Ποιοι Είμαστε

Φιλοσοφία της Μηχανογραφικής Λογιστικών Γραφείων είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού με παραλληλη ολοκληρωμένη φοροτεχνική υποστήριξη στο λογιστή-φοροτεχνικό με:

  • Πανίσχυρα προγράμματα για λογιστές και επιχειρήσεις
  • Λύσεις για την ορθότερη άσκηση του επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού
  • Εξειδικευμένη βιβλιογραφία για λογιστές
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια με τους πλέον καταξιωμένους εισηγητές