Επιλεκτική Αντιγραφή Λογαριασμών

8/7/2021
10:20
1648
Οδηγίες Επιλεκτικής Αντιγραφής Λογαριασμών
Σχετικά

ΜΥΦ σε Απλογραφικά Βιβλία

Οδηγίες για Σωστό Υπολογισμό ΜΥΦ σε Απλογραφικά Βιβλία

ΜΥΦ σε Διπλογραφικά Βιβλία

Οδηγίες για Σωστό Υπολογισμό ΜΥΦ σε Διπλογραφικά Βιβλία

Μεταφορά Πιστωτικού ή Χρεωστικού Υπολοίπου

Οδηγίες Ορθής Μεταφοράς Πιστωτικού ή Χρεωστικού Υπολοίπου έως 30€ Προηγούμενης Χρήσης

Άρθρο 39Α του Κώδικα Φ.Π.Α.

Οδηγίες Χειρισμού του Άρθρου 39Α του Κώδικα Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1150/2017

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές (Φ4-Φ5-Intrastat)

Οδηγίες Ορθής Παραμετροποίησης Λογαριασμών για Αυτόματο Υπολογισμό Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων-Intrastat

Πρότυπα Παραστατικά-Λογιστικά Σχέδια MyData

Οδηγίες Αντιγραφής Λογιστικών Παραμέτρων από Πρότυπες Demo MyData Εταιρείες

MyData Έκδοση Κωδικών Rest Api

Οδηγίες έκδοσης κωδικών mydata rest api και καταχώρηση αυτών στα προγράμματα PBS, CALCULUS, PROSVASIS GO

Webinar MyData 19-05-2022 - Παραστατικά 2021 που Πρέπει να Διαβιβαστούν έως 27-05-2022

Webinar MyData 19-05-2022 - Πρακτικά Παραδείγματα για τα Παραστατικά του έτους 2021 που πρέπει να Διαβιβαστούν στο MyData έως 27-05-2022 και ενημέρωση αυτών στο έντυπο Ε3. 1. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης του ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ από τις επιστρεπτέες προκαταβολές 2. Αποτύπωση του ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ από τις επιστρεπτέες προκαταβολές στο έντυπο Ε3 3. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης για τα ποσά που εισπράχθηκαν από τις περιπτώσεις COVID 4. Αποτύπωση των ποσών που εισπράχθηκαν από τις περιπτώσεις COVID στο έντυπο Ε3 5. Ποια παραστατικά πρέπει να υποβληθούν στο mydata μέχρι 27-05-2022 6. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης παραστατικών εσόδων 7. Τρόπος διαβίβασης στο mydata των παραστατικών εσόδων 8. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης αυτοτιμολογήσεων 9. Τρόπος διαβίβασης και αντιστοίχισης στο mydata των παραστατικών αυτοτιμολογήσεων 10. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης παραστατικών Εκκαθαρίσεων Αγροτών 11. Τρόπος διαβίβασης και αντιστοίχισης στο mydata των παραστατικών Εκκαθαρίσεων Αγροτών

ΦΠΑ Στην Πράξη 21-03-2024 . Προ-Συμπλήρωση και Έλεγχος ΦΠΑ. Λογιστικές Ενέργειες ΠΡΙΝ την Υποβολή

ΦΠΑ Στην Πράξη 21-03-2024 . Προ-Συμπλήρωση και Έλεγχος ΦΠΑ. Λογιστικές Ενέργειες ΠΡΙΝ την Υποβολή

ΦΠΑ Στην Πράξη Μέσω Calculus 17-04-2024 . Προ-Συμπλήρωση και Έλεγχος ΦΠΑ. Λογιστικές Ενέργειες ΠΡΙΝ την Υποβολή

ΦΠΑ Στην Πράξη Μέσω Calculus 17-04-2024 . Προ-Συμπλήρωση και Έλεγχος ΦΠΑ. Λογιστικές Ενέργειες ΠΡΙΝ την Υποβολή