Με την αγορά του βιβλίου , θα παραλάβετε ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή (PDF), μία ειδική έκδοση με θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021.


Περιεχόμενα

  • Οι κανόνες των Ε.Λ.Π. για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της περιόδου 2021 και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  • Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • Η μεθοδολογία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου
  • Ο προσδιορισμός των φορολογητέων αποτελεσμάτων της περιόδου
  • Ειδικά θέματα (λοιπά θέματα που αφορούν τις εργασίες τέλους χρήσης)
  • Παραδείγματα προσδιορισμού και φορολογίας του εισοδήματος
  • Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων


Τιμή: 40 ευρώ

Έκδοση: 2022

Σελίδες: 379

Η κατάθεση του ποσού μπορεί να γίνει στους κάτωθι λογαριασμούς:


ΕΘΝΙΚΗ - GR8201104250000042500331972
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - GR4801722440005244094512951

δικαιούχος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

Παρακαλούμε αναγράψτε την επωνυμία ή το Α.Φ.Μ. σας στην αιτιολογία της κατάθεσης για ταυτοποίηση της συναλλαγής.