ΦΠΑ Στην Πράξη Μέσω Calculus 17-04-2024 . Προ-Συμπλήρωση και Έλεγχος ΦΠΑ. Λογιστικές Ενέργειες ΠΡΙΝ την Υποβολή

17/4/2024
02:54:03
478
ΦΠΑ Στην Πράξη Μέσω Calculus 17-04-2024 . Προ-Συμπλήρωση και Έλεγχος ΦΠΑ. Λογιστικές Ενέργειες ΠΡΙΝ την Υποβολή
Σχετικά

Webinar-Δηλώσεις στην Πράξη 20-05-2020

Webinar-Δηλώσεις στην Πράξη 20-05-2020

Καταχώρηση Κωδικών Taxis-Επιλογή Ρόλου

Οδηγίες Καταχώρησης Κωδικών Taxis και Σωστή Επιλογή Ρόλου

Τροποποίηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών μετά την Υποβολή Δήλωσης

Έλεγχος για Αλλαγές στις Βεβαιώσεις Αποδοχών Μετά την Υποβολή / Οριστικοποίηση της Δήλωσης

Webinar-Ανάλωση Κεφαλαίου 27-05-2020

Webinar-Ανάλωση Κεφαλαίου 27-05-2020

Ταυτόχρονος Έλεγχος Μεταξύ Δήλωσης Pbs και Taxis

Οδηγίες για τον Τρόπο Υποβολής των Φορολογικών Εντύπων του PBS με Ταυτόχρονο Έλεγχο των Εντύπων του Taxis (π.χ. έλεγχος εκκαθάρισης του PBS και ταυτόχρονα να βλέπετε την εκκαθάριση του taxis)

Αναδρομικά Αγροτικών Επιδοτήσεων

Οδηγίες Ορθής Υποβολής Τροποποιητικής Δήλωσης Λόγω Αναδρομικών Αγροτικών Επιδοτήσεων

Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.

Οδηγίες Υπολογισμού Μηνιαίων Βεβαιώσεων Αποδοχών Φ.Μ.Υ. από το 2019 και μετά

Ανάλωση Κεφαλαίου

Οδηγίες Υπολογισμού Ανάλωσης Κεφαλαίου

Webinar MyData Στην Πράξη 13-11-2020

Πρακτική Εφαρμογή Λογιστικού Προγράμματος με τη Σύνδεση στα Ηλεκτρονικά Βιβλία 13-11-2020

Ανάλωση Κεφαλαίου

Οδηγίες Υπολογισμού Ανάλωσης Κεφαλαίου

Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ

Οδηγίες Υπολογισμού και Υποβολής Μηνιαίων Βεβαιώσεων Αποδοχών ΦΜΥ από το 2019 και μετά

Εκκαθάριση Κατ' Επάγγελμα Αγρότη με Σύνταξη ΟΓΑ

Οδηγίες Ορθού Υπολογισμού Εκκαθάρισης Κατ' Επάγγελμα Αγρότη με Σύνταξη ΟΓΑ και Υπολογισμός Τέλους Επιτηδεύματος Αγροτών Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών

Ανάλωση Κεφαλαίου Συνταξιούχοι 65 Ετών κ Άνω

Οδηγίες Υπολογισμού Ανάλωσης Κεφαλαίου σε Συνταξιούχους 65 Ετών κ Άνω βάση της Εγκυκλίου Ε.2137/12-07-2019

Δηλώσεις Αναδρομικών Μισθών-Συντάξεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αναδρομικών Δηλώσεων από Μισθούς-Συντάξεις

Παρακράτηση Φόρου Εργολάβων

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής Παρακράτησης Φόρου Εργολάβων 3%

Τροποποίηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών μετά την Υποβολή Δήλωσης pdf

Έλεγχος για Αλλαγές στις Βεβαιώσεις Αποδοχών Μετά την Υποβολή / Οριστικοποίηση της Δήλωσης

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές (Φ4-Φ5-Intrastat)

Οδηγίες Ορθής Παραμετροποίησης Λογαριασμών για Αυτόματο Υπολογισμό Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων-Intrastat

Συμπληρωματικές Οδηγίες Εκκαθάριση Κατ' Επάγγελμα Αγρότη με Σύνταξη ΟΓΑ

Συμπληρωματικές Οδηγίες Ορθού Υπολογισμού Εκκαθάρισης Κατ' Επάγγελμα Αγρότη με Σύνταξη ΟΓΑ και Υπολογισμός Τέλους Επιτηδεύματος Αγροτών Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών

Πρότυπα Παραστατικά-Λογιστικά Σχέδια MyData

Οδηγίες Αντιγραφής Λογιστικών Παραμέτρων από Πρότυπες Demo MyData Εταιρείες

Webinar MyData Παραστατικά-Λογιστικά Σχέδια 13-01-2021

Πρότυπα Παραστατικά και Νέα Λογιστικά Σχέδια Προσαρμοσμένα στο MyData 13-01-2021

Webinar Λογιστική Διαχείριση MyData στην Πράξη 10-02-2021

Webinar Λογιστική Διαχείριση MyData στην Πράξη Μέσω του Προγράμματος Calculus 10-02-2021

Επιλεκτική Αντιγραφή Λογαριασμών

Οδηγίες Επιλεκτικής Αντιγραφής Λογαριασμών

MyData Έκδοση Κωδικών Rest Api

Οδηγίες έκδοσης κωδικών mydata rest api και καταχώρηση αυτών στα προγράμματα PBS, CALCULUS, PROSVASIS GO

Πρακτική Εκπαίδευση στο MyData μέσω του Προγράμματος Calculus 23-02-2022

Πρακτική Εκπαίδευση στο MyData μέσω του Προγράμματος Calculus 23-02-2022

Webinar MyData 19-05-2022 - Παραστατικά 2021 που Πρέπει να Διαβιβαστούν έως 27-05-2022

Webinar MyData 19-05-2022 - Πρακτικά Παραδείγματα για τα Παραστατικά του έτους 2021 που πρέπει να Διαβιβαστούν στο MyData έως 27-05-2022 και ενημέρωση αυτών στο έντυπο Ε3. 1. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης του ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ από τις επιστρεπτέες προκαταβολές 2. Αποτύπωση του ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ από τις επιστρεπτέες προκαταβολές στο έντυπο Ε3 3. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης για τα ποσά που εισπράχθηκαν από τις περιπτώσεις COVID 4. Αποτύπωση των ποσών που εισπράχθηκαν από τις περιπτώσεις COVID στο έντυπο Ε3 5. Ποια παραστατικά πρέπει να υποβληθούν στο mydata μέχρι 27-05-2022 6. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης παραστατικών εσόδων 7. Τρόπος διαβίβασης στο mydata των παραστατικών εσόδων 8. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης αυτοτιμολογήσεων 9. Τρόπος διαβίβασης και αντιστοίχισης στο mydata των παραστατικών αυτοτιμολογήσεων 10. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης παραστατικών Εκκαθαρίσεων Αγροτών 11. Τρόπος διαβίβασης και αντιστοίχισης στο mydata των παραστατικών Εκκαθαρίσεων Αγροτών

Webinar-PBS ONE Μισθοδοσία στην Πράξη 22-03-2023

Webinar-PBS ONE Μισθοδοσία στην Πράξη 22-03-2023 (Πρακτική Εκπαίδευση)

Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις Λογιστικός Χειρισμός

Οδηγίες Λογιστικού Χειρισμού και Λογιστικές Εγγραφές Επιδοτήσεων-Επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ και Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ-MYDATA-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2023 23-05-2023

Εργασίες Τέλους Χρήσης-MyData-Φορολογικές Δηλώσεις 2023 23-05-2023

Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης Voucher Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

ΦΠΑ Στην Πράξη 21-03-2024 . Προ-Συμπλήρωση και Έλεγχος ΦΠΑ. Λογιστικές Ενέργειες ΠΡΙΝ την Υποβολή

ΦΠΑ Στην Πράξη 21-03-2024 . Προ-Συμπλήρωση και Έλεγχος ΦΠΑ. Λογιστικές Ενέργειες ΠΡΙΝ την Υποβολή

Δωρεάν Ημερίδα Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων 2024 στην Πράξη 24-05-2024

Δωρεάν Διαδικτυακή Ημερίδα Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων 2024 στην Πράξη 24-05-2024