Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις Λογιστικός Χειρισμός

20/4/2023
1,3 MB
7099
Οδηγίες Λογιστικού Χειρισμού και Λογιστικές Εγγραφές Επιδοτήσεων-Επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ και Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Σχετικά

Webinar MyData Στην Πράξη 13-11-2020

Πρακτική Εφαρμογή Λογιστικού Προγράμματος με τη Σύνδεση στα Ηλεκτρονικά Βιβλία 13-11-2020

Πρότυπα Παραστατικά-Λογιστικά Σχέδια MyData

Οδηγίες Αντιγραφής Λογιστικών Παραμέτρων από Πρότυπες Demo MyData Εταιρείες

Webinar MyData Παραστατικά-Λογιστικά Σχέδια 13-01-2021

Πρότυπα Παραστατικά και Νέα Λογιστικά Σχέδια Προσαρμοσμένα στο MyData 13-01-2021

Webinar Λογιστική Διαχείριση MyData στην Πράξη 10-02-2021

Webinar Λογιστική Διαχείριση MyData στην Πράξη Μέσω του Προγράμματος Calculus 10-02-2021

Πρακτική Εκπαίδευση στο MyData μέσω του Προγράμματος Calculus 23-02-2022

Πρακτική Εκπαίδευση στο MyData μέσω του Προγράμματος Calculus 23-02-2022

Webinar MyData 19-05-2022 - Παραστατικά 2021 που Πρέπει να Διαβιβαστούν έως 27-05-2022

Webinar MyData 19-05-2022 - Πρακτικά Παραδείγματα για τα Παραστατικά του έτους 2021 που πρέπει να Διαβιβαστούν στο MyData έως 27-05-2022 και ενημέρωση αυτών στο έντυπο Ε3. 1. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης του ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ από τις επιστρεπτέες προκαταβολές 2. Αποτύπωση του ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ από τις επιστρεπτέες προκαταβολές στο έντυπο Ε3 3. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης για τα ποσά που εισπράχθηκαν από τις περιπτώσεις COVID 4. Αποτύπωση των ποσών που εισπράχθηκαν από τις περιπτώσεις COVID στο έντυπο Ε3 5. Ποια παραστατικά πρέπει να υποβληθούν στο mydata μέχρι 27-05-2022 6. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης παραστατικών εσόδων 7. Τρόπος διαβίβασης στο mydata των παραστατικών εσόδων 8. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης αυτοτιμολογήσεων 9. Τρόπος διαβίβασης και αντιστοίχισης στο mydata των παραστατικών αυτοτιμολογήσεων 10. Πρακτικά παραδείγματα καταχώρησης παραστατικών Εκκαθαρίσεων Αγροτών 11. Τρόπος διαβίβασης και αντιστοίχισης στο mydata των παραστατικών Εκκαθαρίσεων Αγροτών

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ 2022

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜΜΕ 2022

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ-MYDATA-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2023 23-05-2023

Εργασίες Τέλους Χρήσης-MyData-Φορολογικές Δηλώσεις 2023 23-05-2023

Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης Voucher Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

ΦΠΑ Στην Πράξη 21-03-2024 . Προ-Συμπλήρωση και Έλεγχος ΦΠΑ. Λογιστικές Ενέργειες ΠΡΙΝ την Υποβολή

ΦΠΑ Στην Πράξη 21-03-2024 . Προ-Συμπλήρωση και Έλεγχος ΦΠΑ. Λογιστικές Ενέργειες ΠΡΙΝ την Υποβολή

ΦΠΑ Στην Πράξη Μέσω Calculus 17-04-2024 . Προ-Συμπλήρωση και Έλεγχος ΦΠΑ. Λογιστικές Ενέργειες ΠΡΙΝ την Υποβολή

ΦΠΑ Στην Πράξη Μέσω Calculus 17-04-2024 . Προ-Συμπλήρωση και Έλεγχος ΦΠΑ. Λογιστικές Ενέργειες ΠΡΙΝ την Υποβολή

Ψηφιακός Μετασχηματισμός-Έκδοση Επιταγής Voucher

Ψηφιακός Μετασχηματισμός-Έκδοση Επιταγής Voucher

Δωρεάν Ημερίδα Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων 2024 στην Πράξη 24-05-2024

Δωρεάν Διαδικτυακή Ημερίδα Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων 2024 στην Πράξη 24-05-2024