Ρύθμιση 120 Δόσεων Ν.4611/2019 (Taxis-ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ)

24/5/2019
611,9 KB
176
Οδηγίες Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 120 Δόσεων του Ν.4611/2019 (Taxis-ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ)
Σχετικά

Ρύθμιση 120 Δόσεων Ν.4611/2019 (Taxis-ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ)

Συμπληρωματικές Οδηγίες Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 120 Δόσεων του Ν.4611/2019 (ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ)