Ρύθμιση 120 Δόσεων Ν.4611/2019 (Taxis-ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ)

2/9/2019
394,7 KB
201
Συμπληρωματικές Οδηγίες Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 120 Δόσεων του Ν.4611/2019 (ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ)
Σχετικά

Ρύθμιση 120 Δόσεων Ν.4611/2019 (Taxis-ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ)

Οδηγίες Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 120 Δόσεων του Ν.4611/2019 (Taxis-ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ)