Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ 2022

19/7/2022
04:27
1955
Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜΜΕ 2022
Σχετικά

Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις Λογιστικός Χειρισμός

Οδηγίες Λογιστικού Χειρισμού και Λογιστικές Εγγραφές Επιδοτήσεων-Επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ και Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης Voucher Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης