Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων για το Δώρο Πάσχα 2020 Covid-19

6/7/2020
02:39
479
Οδηγίες Υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων για το Δώρο Πάσχα με Επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού
Σχετικά

Εκτυπώσεις Για Προγράμματα ΕΣΠΑ (Μέσος Όρος Προσωπικού ΕΜΕ)

Οδηγίες Εκτυπώσεων για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ - Μέσος Όρος Προσωπικού (ΕΜΕ)

Υπολογισμός Μισθού

Δημιουργία Εργαζομένου και Σωστός Τρόπος Υπολογισμού Μισθού

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Οδηγίες Υποβολής Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Covid Μισθωτήρια και Έλεγχος Λαθών

Οδηγίες για Μαζικό Έλεγχο Λαθών στα Covid Μισθωτήρια

Covid-19 Εργαζόμενοι-Έκτακτο Επίδομα Μακροχρόνιας Ανεργίας Νοέμβριος 2020

Μαζικός Έλεγχος για Δικαιούχους του Έκτακτου Επιδόματος Μακροχρόνιας Ανεργίας Νοέμβριος 2020

Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.

Οδηγίες Υπολογισμού Μηνιαίων Βεβαιώσεων Αποδοχών Φ.Μ.Υ. από το 2019 και μετά

Ημερολόγιο

Οδηγίες Ορθής Χρήσης Ημερολογίου

ΑΠΔ Μαρτίου 2020 με Αναστολή

Οδηγίες Ορθής Δημιουργίας ΑΠΔ Μαρτίυ 2020 με Αναστολή Εργαζομένων

Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών Έτους 2019

Οδηγίες Υπολογισμού και Αποστολής των Ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών Έτους 2019

OnLine Μαζική Υπηρεσία Covid19 Εργοδότες Μάρτιος 2020

Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Covid19 Εργοδότες. Υποβολή Δήλωσης Αναστολής Εργασίας στο Εργάνη Μάρτιος 2020

OnLine Μαζική Υπηρεσία Covid19 Εργοδότες Νοέμβριος 2020

Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Covid19 Εργοδότες. Υποβολή Δήλωσης Αναστολής Εργασίας στο Εργάνη Νοέμβριος 2020

OnLine Μαζική Υπηρεσία Covid19 Εργαζόμενοι Μάρτιος 2020

Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Covid19 Εργαζόμενοι. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζομένων με Αναστολή στο Εργάνη Μάρτιος 2020

OnLine Επίδομα Στέγασης

Οδηγίες Μαζικού Ελέγχου Επιδόματος Στέγασης

OnLine Μαζική Υπηρεσία ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας ΕΝ.Φ.Ι.Α.

OnLine Μαζική Υπηρεσία Κοινωνικό Μέρισμα 2019

Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Κοινωνικό Μέρισμα 2019

OnLine Μαζική Υπηρεσία Μετάταξη Αγροτών

Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Μετάταξη Αγροτών

OnLine Μαζική Υπηρεσία Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Έντυπο Ε11 Ετήσια Κανονική Άδεια

Οδηγίες Υπολογισμού και Συμπλήρωσης Εντύπου Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας

OnLine Ψηφιακή Μέριμνα-Voucher 200€

Οδηγίες Μαζικού Ελέγχου Δικαιούχων Επιταγής Voucher 200€ μέσω του Προγράμματος Ψηφιακή Μέριμνα για απόκτηση Laptop, Tablet, Notebook, Η/Υ, PC

OnLine Covid19 Μισθωτήρια

Οδηγίες για Μαζικό Έλεγχο Λαθών και Διορθώσεων Covid19 Μισθωτηρίων

Covid19 - Δώρο Πάσχα 2021 με Αναστολή

Οδηγίες Υπολογισμού του Δώρου Πάσχα σε Εργαζόμενους με Διάστημα Αναστολής

OnLine Μαζικός Έλεγχος Ανέργων

Οδηγίες Μαζικού Ελέγχου Ανέργων και Ανανέωσης Κάρτας Ανεργίας

Online Έλεγχος Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Online-Οδηγίες Μαζικού Ελέγχου Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Online Μαζική Αποστολή sms & viber

Οδηγίες Μαζικής Αποστολής SMS & Viber

OnLine Μαζικός Έλεγχος Μισθωτηρίων

Οδηγίες Μαζικού Ελέγχου Λύσης και Ανανέωσης Μισθωτηρίων