ΑΠΔ Μαρτίου 2020 με Αναστολή

12/5/2020
1,1 MB
392
Οδηγίες Ορθής Δημιουργίας ΑΠΔ Μαρτίυ 2020 με Αναστολή Εργαζομένων
Σχετικά

Εκτυπώσεις Για Προγράμματα ΕΣΠΑ (Μέσος Όρος Προσωπικού ΕΜΕ)

Οδηγίες Εκτυπώσεων για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ - Μέσος Όρος Προσωπικού (ΕΜΕ)

Υπολογισμός Μισθού

Δημιουργία Εργαζομένου και Σωστός Τρόπος Υπολογισμού Μισθού

Τροποποίηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών μετά την Υποβολή Δήλωσης

Έλεγχος για Αλλαγές στις Βεβαιώσεις Αποδοχών Μετά την Υποβολή / Οριστικοποίηση της Δήλωσης

Ενημέρωση ΟΣΥΚ-Πακέτα Κάλυψης

Οδηγίες για Μαζική Ενημέρωση ΟΣΥΚ-Πακέτων Κάλυψης Ιούνιος 2020

Πρόγραμμα 100.000 Νέων Θέσεων Εργασίας

Οδηγίες Ορθού Υπολογισμού Προγράμματος 100.000 Νέων Θέσεων Εργασίας

Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων για το Δώρο Πάσχα 2020 Covid-19

Οδηγίες Υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων για το Δώρο Πάσχα με Επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού

Webinar-Μισθοδοσία στην Πράξη 03-06-2020

Webinar-Μισθοδοσία στην Πράξη 03-06-2020

Covid-19 Εργαζόμενοι-Έκτακτο Επίδομα Μακροχρόνιας Ανεργίας Νοέμβριος 2020

Μαζικός Έλεγχος για Δικαιούχους του Έκτακτου Επιδόματος Μακροχρόνιας Ανεργίας Νοέμβριος 2020

Δώρο Χριστουγέννων 2020 σε Περίπτωση Αναστολής

Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων 2020 για Εργαζόμενους με Αναστολή

Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.

Οδηγίες Υπολογισμού Μηνιαίων Βεβαιώσεων Αποδοχών Φ.Μ.Υ. από το 2019 και μετά

Ημερολόγιο

Οδηγίες Ορθής Χρήσης Ημερολογίου

Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών Έτους 2019

Οδηγίες Υπολογισμού και Αποστολής των Ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών Έτους 2019

OnLine Μαζική Υπηρεσία Covid19 Εργοδότες Μάρτιος 2020

Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Covid19 Εργοδότες. Υποβολή Δήλωσης Αναστολής Εργασίας στο Εργάνη Μάρτιος 2020

OnLine Μαζική Υπηρεσία Covid19 Εργοδότες Νοέμβριος 2020

Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Covid19 Εργοδότες. Υποβολή Δήλωσης Αναστολής Εργασίας στο Εργάνη Νοέμβριος 2020

OnLine Μαζική Υπηρεσία Covid19 Εργαζόμενοι Μάρτιος 2020

Οδηγίες Χρήσης OnLine Μαζικής Υπηρεσίας Covid19 Εργαζόμενοι. Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζομένων με Αναστολή στο Εργάνη Μάρτιος 2020

Τροποποίηση των Βεβαιώσεων Αποδοχών μετά την Υποβολή Δήλωσης pdf

Έλεγχος για Αλλαγές στις Βεβαιώσεις Αποδοχών Μετά την Υποβολή / Οριστικοποίηση της Δήλωσης

Covid19 - Δώρο Πάσχα 2021 με Αναστολή

Οδηγίες Υπολογισμού του Δώρου Πάσχα σε Εργαζόμενους με Διάστημα Αναστολής

Υπολογισμός Αδείας Προηγούμενου Έτους

Οδηγίες Υπολογισμού Δικαιούμενων Ημερών Αδείας Προηγούμενου Έτους 2020 στο Τρέχον Έτος 2021